ALEXANDRU KRISTÁLY-Elliptic Problems via Critical Point Theory

Numele candidatului la abilitare ALEXANDRU KRISTÁLY
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 6 septembrie 2013,
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare  Facultatea de Matematica si Informatica, Cladirea Mathematicum, ora 11,00
 
Titlul tezei de abilitare Elliptic Problems via Critical Point Theory
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Cătălin LEFTER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2. Patricia PUCCI , Universitatea Perugia
3.
Petru JEBELEAN, Universitatea de
Vest Timişoara
Rezumatul tezei de abilitare Abstract
Lista publicaţiilor candidatului CV-EN, Lista lucrari
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale 1
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale 2
Raportul comisiei de abilitare Raport