FLAVIU CĂLIN RUS-Contribution to developing the domain of Communication Sciences and Public Relations in Romania

Numele candidatului la abilitare FLAVIU CĂLIN RUS
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe ale comunicării
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 septembrie 2013, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, sala nr. 2, etaj V
Titlul tezei de abilitare Contribution to developing the domain of Communication Sciences and Public Relations in Romania
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ştefan Bratosin, Université Paul Valéry, Montpelier şi Université Paul Sabatier, Touluse, LERASS, Franţa
2. Vasile – Sebastian Dâncu, Universitatea din Bucureşti
3. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO) , Lista lucrari (EN) , CV(RO) , CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(EN)
Raportul comisiei de abilitare Raport