SANDU FRUNZĂ-Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology

Numele candidatului la abilitare SANDU FRUNZĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe politice
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 septembrie 2013, ora 10:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Titlul tezei de abilitare Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ştefan Bratosin, Université Montpelier, Franţa
2. Vasile – Sebastian Dâncu, Universitatea din Bucureşti
3
. George Poede, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO) , Lista lucrari (EN) , CV(RO) , CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
Raportul comisiei de abilitare Raport