Lucian PÂRVULESCU-Ecologie spațială prin prisma speciilor de raci (Spatial Ecology as Revealed by Crayfish Species)

Candidat Lucian PÂRVULESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 iunie 2021, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor nr. 5-7.
Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://us02web.zoom.us/j/83159905670?pwd=WU9UQjdNK0RIeU1yYnNoSkU5Wk5EQT09Meeting ID: 831 5990 5670

Password/ Passcode: 686653

Titlul tezei de abilitare Ecologie spațială prin prisma speciilor de raci (Spatial Ecology as Revealed by Crayfish Species)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. C.Ș. I dr. Oana MOLDOVAN, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Adalbert BALOG, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Lászlo RAKOSY, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier