Noémi GASKÓ-Computational Intelligence Models in Solving Game Theoretic and Complex Network Problems (Modele computaționale inteligente în rezolvarea problemelor din teoria jocurilor și rețele complexe)

Candidat Noémi GASKÓ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 iunie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)
și va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/98694465191?pwd=dTY5MkZZUjQ0N2hVNkMwRFdMUlc0QT09

Meeting ID: 986 9446 5191

Password/ Passcode: 136336

Titlul tezei de abilitare Computational Intelligence Models in Solving Game Theoretic and Complex Network Problems (Modele computaționale inteligente în rezolvarea problemelor din teoria jocurilor și rețele complexe)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Dana PETCU, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Denis ENĂCHESCU, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier