MARCEL PÂRVU-Medicinal Plants and Fungi

Numele candidatului la abilitare MARCEL PÂRVU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 septembrie 2013, ora 17:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Grădina Botanică, str. Republicii nr. 42, sala de curs
Titlul tezei de abilitare Medicinal Plants and Fungi
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Tatiana Şesan, Universitatea din Bucureşti
2. Carmen Socaciu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Cătălin Tănase, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
4. Maria Zamfirache, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
5. Eugen Ulea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO) , Lista lucrari (EN) , CV(RO) , CV(EN) , citări
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale
 
Raportul comisiei de abilitare Raport