IRINA LUCIA CULIC-State, Population, and Citizenship

Numele candidatului la abilitare IRINA LUCIA CULIC
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 19 septembrie 2013, ora 16:45
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128, Sala 217.
Titlul tezei de abilitare State, Population, and Citizenship
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Cornel Ban, Boston University, SUA
2. Liviu Chelcea, Universitatea din București
3. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea „AIexandru Ioan Cuza” din Iași
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO) , Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO) , Lista lucrari (EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport