Maria-Cristina OTOVESCU-Structuri instituționale de protecție a drepturilor omului

 

Candidat Maria – Cristina OTOVESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Craiova
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 mai 2018, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala IV/6
Titlul tezei de abilitare Structuri instituționale de protecție a drepturilor omului
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Cercetător principal dr. Sorin CACE, Institutul de Cercetare al Calității Vieții din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier