Mathias BEER-Habilitationsschrift Migration, Minderheit, Memoria Zugänge zur Geschichte deutscher Minderheiten in und aus Südosteuropa (Migrație, minoritate, memorie. Concepte de cercetare cu privire la istoria minorităților germane în și din sud-estul Europei. Migration, Minority, Memory. Approaches to the History of German Minorities in and from South Eastern Europe)

 

Candidat Mathias BEER
Instituția la care este titular candidatul Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen (Institutul pentru istorie și studii regionale ale șvabilor Dunăreni), Eberhard Karls Universität Tübingen, Germania
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 septembrie 2018, ora 9:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, clădirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 306 (etajul 3)
Titlul tezei de abilitare Habilitationsschrift Migration, Minderheit, Memoria Zugänge zur Geschichte deutscher Minderheiten in und aus Südosteuropa (Migrație, minoritate, memorie. Concepte de cercetare cu privire la istoria minorităților germane în și din sud-estul Europei. Migration, Minority, Memory. Approaches to the History of German Minorities in and from South Eastern Europe)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Harald HEPPNER, Institutul de Istorie din Graz (Austria)

2. Prof. univ. dr. Vasile DOCEA, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier