Dorin-Corneliu OPRIȘ-Valorificarea valenţelor formative ale religiei în susținerea demersurilor educaționale ale școlii, familiei și societății (Employing the Formative Values of Religious Education in Supporting the Educational Endeavours of the School, Family and Society)

 

Candidat Dorin – Corneliu OPRIȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 13 septembrie 2018, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Titlul tezei de abilitare Valorificarea valenţelor formative ale religiei în susținerea demersurilor educaționale ale școlii, familiei și societății (Employing the Formative Values of Religious Education in Supporting the Educational Endeavours of the School, Family and Society)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Carmen – Mihaela CREȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier, fișier revizuit la solicitarea CNATDCU, explicații
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier