Iuliana-Hortensia ZSOLDOS-MARCHIȘ-Preservice Preschool and Primary School Teachers’ Mathematical Competencies, Their View on Teaching Mathematics and Their Abilities to Integrate Computers in Education (Competențele matematice ale viitorilor profesori din învățământul preșcolar și primar, opinia lor despre predarea matematicii și abilitățile lor de a integra calculatorul în educație)

 

Candidat Iuliana – Hortensia ZSOLDOS – MARCHIȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 13 septembrie 2018, ora 11:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Titlul tezei de abilitare Preservice Preschool and Primary School Teachers’ Mathematical Competencies, Their View on Teaching Mathematics and Their Abilities to Integrate Computers in Education (Competențele matematice ale viitorilor profesori din învățământul preșcolar și primar, opinia lor despre predarea matematicii și abilitățile lor de a integra calculatorul în educație)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Carmen – Mihaela CREȚU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier