Miron-Ioan ERDEI-Istoria predicii la românii din Transilvania. Actualizarea predicii prin cunoașterea activității marilor predicatori

 

Candidat Miron – Ioan ERDEI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 februarie 2018, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Ep. Nicolae Ivan f.n., sala 212 (Vasile Petrașcu)
Titlul tezei de abilitare Istoria predicii la românii din Transilvania. Actualizarea predicii prin cunoașterea activității marilor predicatori
Componența Comisiei de abilitare 1. Pr. Prof. univ. dr. Mihai SĂSĂUJAN, Universitatea din București

2. Pr. Prof. univ. dr. Vasile GORDON, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Pr. Conf. univ. dr. Nicolae JAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier