Nicușor TURCAN-Orizontul apofatic al apologiei creștine. Dialogul cu filosofia (The Apophatic Horizon of Christian Apologetics and Its Dialogue with Philosophy)

Candidat Nicușor TURCAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 14 mai 2020, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Episcop Nicolae Ivan f.n., sala Vasile Petrașcu (212), etajul II.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada stării de urgență și va fi în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 5940 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/)
Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală Zoom, respectiv:
https://zoom.us/j/99115226511

Meeting ID: 991-1522-6511
Password: doctorat

Titlul tezei de abilitare Orizontul apofatic al apologiei creștine. Dialogul cu filosofia (The Apophatic Horizon of Christian Apologetics and Its Dialogue with Philosophy)
Componența Comisiei de abilitare 1. Pr. Prof. univ. dr. Cristinel IOJA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

2. Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe REMETE, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3. Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier