Călin-Horațiu TEUTIȘAN-Istorie literară și hermeneutică textuală – recontextualizări critice (Literary History and Textual Hermeneutics: Critical Recontextualizations)

Candidat Călin – Horațiu TEUTIȘAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 mai 2020, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31.
Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada stării de urgență.
Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://zoom.us
Meeting ID: 293 566 1426
Password: 7sQkZg
Titlul tezei de abilitare Istorie literară și hermeneutică textuală – recontextualizări critice (Literary History and Textual Hermeneutics: Critical Recontextualizations)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Antonio PĂTRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Ion – Bogdan LEFTER, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Corin BRAGA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae și lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier