Ordinele de acordare a atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat 2014

  1. Nr. 166 / 07.04.2014
  2. Nr. 378 / 15.07.2014
  3. Nr. 623 / 06.11.2014