Ordinele de ministru privind acordarea titlului de doctor – 2019

Adresa ministerului de resort către UBB Ordinul de acordare a titlului de doctor
Nr. 3108/31.01.2019
3693/19.03.2019 Nr. 3693/19.03.2019
Nr. 4193/29.05.2019
34344/28.06.2019 Nr. 4342/27.06.2019
35585/23.07.2019 Nr. 4517/22.07.2019
40783/21.11.2019 Nr. 5308/20.11.2019
40988/26.11.2019 Nr. 5345/25.11.2019
42721/30.12.2019 Nr. 5644/30.12.2019