Ordinele de ministru privind acordarea titlului de doctor – 2020

Adresa ministerului de resort către UBB Ordinul de acordare a titlului de doctor
25240/30.01.2020 Nr. 3122/29.01.2020
28920/09.04.2020 Nr. 4021/07.04.2020
Nr. 4496/10.06.2020
35937/14.10.2020 Nr.  5748/13.10.2020
38445/21.12.2020 Nr. 6245/21.12.2020