Petru PĂȘCUȚĂ-Sticle și vitroceramici dopate cu ioni ai metalelor tranziționale sau ai pământurilor rare: obținere, structură și proprietăți (Glasses and Glass Ceramics Doped With Transition Metal or Rare Earth Ions: Synthesis, Structure and Properties)

 

Candidat Petru PĂȘCUȚĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Fizică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 mai 2018, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Fizică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, amfiteatrul Augustin Maior
Titlul tezei de abilitare Sticle și vitroceramici dopate cu ioni ai metalelor tranziționale sau ai pământurilor rare: obținere, structură și proprietăți (Glasses and Glass Ceramics Doped With Transition Metal or Rare Earth Ions: Synthesis, Structure and Properties)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Ștefan ANTOHE, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Iosif MĂLĂESCU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Aurel POP, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2, fișier-3
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier