Revista Română de Statistică

 

Revista Română de Statistică şi Revista Română de Statistică Supliment sunt publicaţii editate de Institutul Naţional de Statistică în domeniul teoriei şi practicii statistice.

Articolele publicate se adresează oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, profesorilor universitari, doctoranzilor precum şi utilizatorilor de date şi informaţii statistice interesaţi în aprofundarea orizontului cunoaşterii prin asimilarea noţiunilor de specialitate.

Revista Română de Statistică este publicată trimestrial (print şi online), exclusiv în limba engleză, iar la începutul acestui an a fost inclusă în Web of Core Collection – Emerging Sources Citation Index, o bază de date a ISI Thomson. Revista Română de Statistică este de asemenea inclusă în RePec, DOAJ, Index Copernicus şi EBSCO.

Revista Română de Statistică Supliment este publicată lunar (online) în limba română şi engleză. Publicaţia este inclusă în bazele de date RePec şi Index Copernicus.

Vă ataşăm câteva dintre regulile necesare pentru publicarea articolelor în cele două publicaţii, cu rugămintea de a disemina informația în cadrul şcolii doctorale pe care o conduceţi.

Pentru mai multe detalii: bogdan.draghia@insse.ro

Detalii: [1]