Sesiune de lucru – “Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”

Invitație – Sesiune de lucru – “Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”

Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Prim-Ministrului și Școala Națională de Studii Politice și Administrative au onoarea de a vă invita VINERI, 25 NOIEMBRIE 2016, să participați la o sesiune de lucru pe tema “Dezvoltarea României – între așteptări și realitate”. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului “Starea Națiunii. Construirea unui unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” și va avea loc în Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala T1 (str Minerilor, nr. 85), în intervalul orar 9:30-14:00.

Sesiunea de lucru de la Cluj va constitui un cadru pentru schimbul de idei între specialiştii din mediul academic, cel guvernamental, precum și din sectoarele privat și ONG, având drept scop validarea sistemului de indicatori pentru măsurarea ”stării de sănătate” a României. În acest sens, vor fi abordate următoarele teme:

  • dimensiunile și indicatorii relevanți pentru măsurarea ”stării de sănătate” a României;
  • constrângeri metodologice referitoare la analizarea traiectului socio-economic al României;
  • fundamentarea deciziilor și pregătirea unor politici publice bazate pe dovezi de cercetare;
  • cuantificarea indicatorilor subiectivi – percepția publică referitoare la diferite aspecte socio-economice.

Avem convingerea că, în virtutea experienței și expertizei dvs., puteți avea contribuții importante în cadrul dezbaterilor pe temele menționate.

Accesul va fi posibil pe baza completării formularului disponibil AICI până marti, 22 noiembrie 2016, în limita a 30 de locuri. Costurile referitoare la cazare și transport sunt decontabile în cadrul proiectului (veți primi toate detaliile necesare pe email ulterior completării formularului online).

Începând cu 7 aprilie 2016, Secretariatul General al Guvernului (SGG)/Cancelaria Prim-Ministrului – Centrul de Analiză și Strategie, în parteneriat cu SNSPA, implementează proiectul “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice.” (SIPOCA 11). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP). Proiectul propune crearea unui agregator de date statistice multidisciplinare (perioada 1990-prezent), utilizabile în formularea documentelor strategice și în fundamentarea proceselor decizionale. Pentru mai multe informații referitoare la proiect, vă rugăm să accesați și www.starea-natiunii.ro.