Eszter-Karolina RUPRECHT-Effects Of Land-Use Change On Grassland Biodiversity (Efectele schimbării modului de utilizare asupra fitodiversității pajiștilor)

 

 

Candidat Eszter – Karolina RUPRECHT
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 decembrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Grădina Botanică, str. Republicii nr. 42, sala de curs
Titlul tezei de abilitare Effects Of Land-Use Change On Grassland Biodiversity (Efectele schimbării modului de utilizare asupra fitodiversității pajiștilor)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Ioan ROTAR, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Vasile CRISTEA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier-Ro, fișier-En
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier