Richard – Attila VARGA-Contributions to the chemistry of organotin (IV) compound containing pendant arm ligands

Candidat Richard – Attila VARGA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 septembrie 2024, orele 10:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. A. Janos, Cluj-Napoca sala 97
Titlul tezei de abilitare Contributions to the chemistry of organotin (IV) compound containing pendant arm ligands
Componența Comisiei de abilitare numite de CSUD 1. Acad. Prof. Univ. Dr. ANDRUH Marius Universitatea București

2. CS I. Dr. CAZACU Maria, Academia Română

3. Prof. univ. dr. NEMEȘ Gabriela Nicoleta, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. CRISTEA Cecilia Victoria, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. SILVESTRU Anca Daniela Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier