Robert-Csaba BEGY-Nuclear Spectrometry Applied in Environmental Studies (Spectrometrie nucleară aplicată în studii de mediu)

Candidat Robert – Csaba BEGY
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința mediului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 decembrie 2022, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, str. Fântânele nr.30, sala A1.14
Titlul tezei de abilitare Nuclear Spectrometry Applied in Environmental Studies (Spectrometrie nucleară aplicată în studii de mediu)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. VESPREMEANU – STROE Ionuț – Alfred, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. MAGYARI Enikő Katalin, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. DUCEA Mihai, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier