Silviu TATU-“A Word In Season”. Handling Aright The Word Of God

 

Candidat Silviu TATU
Instituția la care este titular candidatul Institutul Teologic Penticostal din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 5 iulie 2018, ora 15
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată, str. Horea nr. 7, sala 219
Titlul tezei de abilitare “A Word In Season”. Handling Aright The Word Of God
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2. Prof. univ. dr. Ștefan TOBLER, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Prof. univ. dr. Ioan MOLNÁR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier