Sorin RADU-Cultură politică și propagandă în lumea rurală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea

Candidat

Sorin RADU

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 iunie 2015, ora 10

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand

Titlul tezei de abilitare

Cultură politică și propagandă în lumea rurală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea (Political Culture and Propaganda in Romanian Countryside in the First Half of the XXth Century)

 Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. C.Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Ion ZAINEA, Universitatea din Oradea

Curriculum Vitae

fișier-Ro, fișier-En

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier