Valér VERES- Habilitation Thesis

Candidat

Valér VERES

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Sociologie

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

2 octombrie 2015, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, Sala Consiliu

Titlul tezei de abilitare

Habilitation Thesis

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Zoltán ROSTAS, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Enikő ALBERT – LÖRINCZ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier