Viorica-Mihaela GLIGOR-O istorie intelectuală alternativă a Mitului Mircea Eliade (An Alternative Intellectual History of Mircea Eliade’s Myth)

Candidat Viorica – Mihaela GLIGOR
Instituția la care este titular candidatul Academia Română, filiala Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 15 iulie 2016, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, clădirea centrală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 305, etaj 3
Titlul tezei de abilitare O istorie intelectuală alternativă a Mitului Mircea Eliade (An Alternative Intellectual History of Mircea Eliade’s Myth)
Componența Comisiei de abilitare 1. C.Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

3. Prof. univ. dr. Sorin MITU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier