Admitere_old

Pentru cetăţeni din RomâniaPentru românii de pretutindeni, candidați UE și non-UE

Date importante

Rezultate admitere 2022-2023

Sesiuni admitere la școli doctorale:

Școala doctorală Matematică și Informatică Septembrie 2022
Şcoala doctorală Fizică Septembrie 2022
Şcoala doctorală Chimie Sesiunea 1: iulie 2022;

Sesiunea 2: septembrie 2022

Şcoala doctorală Inginerie chimică                                                                                                                                           Sesiunea 1: iulie 2022;

Sesiunea 2: septembrie 2022

Şcoala doctorală Biologie integrativă Sesiunea 1: iulie 2022;

Sesiunea 2: septembrie 2022

Şcoala doctorală Geologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţa mediului Septembrie 2022
Şcoala doctorală Geografie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Istorie, civilizaţie, cultură Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii de populație și istoria minorităților Septembrie 2022
Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi studii de securitate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Filosofie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Paradigma europeană Septembrie 2022
Şcoala doctorală Sociologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific Septembrie 2022
Şcoala doctorală Psihologie cognitivă aplicată Septembrie 2022
Şcoala doctorală Educaţie, reflecţie, dezvoltare Septembrie 2022
Şcoala doctorală Didactica. Tradiție, Dezvoltare, Inovație Septembrie 2022
Şcoala doctorală Administrație și politici publice Septembrie 2022
Şcoala doctorală Comunicare, relații publice și publicitate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii lingvistice şi literare Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii de hungarologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Drept Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor Sesiunea 1: iulie 2022;

Sesiunea 2: septembrie 2022

 Şcoala doctorală Educaţie fizică şi sport Septembrie 2022
Şcoala doctorală Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ecumene Septembrie 2022
Școala doctorală Religie.Cultură.Societate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Teatru și Film Septembrie 2022
Şcoala doctorală de Inginerie Sesiunea 1: iulie 2022;

Sesiunea 2: septembrie 2022

Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunile 2022: 

Sesiunea 1 de admitere la doctorat (la cererile școlilor doctorale):

 Calendar de admitere 2022  pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană:

 • 11 – 15 iulie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 18 – 22 iulie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 25 – 27 iulie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 oct. 2022: înmatricularea candidaților admiși

Sesiunea 2 de admitere la doctorat:

 • 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

 *După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor

 Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2022 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decat cele membre ale UE, SEE si CH)

 • 15 aprilie – 30 iunie 2022: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
 • 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere
 • 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

 *După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor

În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 15 iulie 2022.

Programare probe admitere sesiunea septembrie 2022 (urmeaza sa fie actualizata) 

Orarul pentru înscrieri

Depunerea/transmiterea dosarelor candidaților (români și de etnie rromă) la concursul de admitere la doctorat se va face online, pe platforma de admitere a UBB. Depunerea documentelor/dosarului de admitere se va face in format fizic la scoala doctorala, numai dupa ce acestea au fost incarcate prima data online in aplicatia de admitere, si dupa ce candidatii au fost declarati eligibili pe platforma de admitere.

Important! Platforma online de înscriere la doctorat: https://admitere2022.ubbcluj.ro.  Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să incarce documentele / actele de identitate si actele de studii necesare înscrierii.

După încărcarea tuturor documentelor necesare înscrierii pe platforma de admitere, candidații trebuie să genereze cele două documente în format PDF (fișa de inscriere si anexa) să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat. Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

Procedura de admitere la doctorat implică și depunerea/transmiterea dosarului (fizic) de înscriere la școala doctorală – în perioada de confirmare a ocupării locului, cu excepția admiterii în condițiile stării de alertă/urgență. Dosarul trebuie să fie complet. Demersurile de pe platforma de preînscriere online nu sunt suficiente pentru înscrierea la doctorat.

Lista secretarilor școlilor doctorale din IOSUD – UBB  este afisata AICI.

Candidații de etnie rromă sunt rugați să aibă în vedere faptul că dosarul lor de înscriere trebuie să conțină toate documentele menționate aici .

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 15 iulie 2022. Persoană de contact la ISD: Ioana Talos (ioana.talos@ubbcluj.ro).

Taxe de înscriere

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Școala Doctorală. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatele Școlilor Doctorale conform unui orar care va fi afișat în timp util.. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2017/2018, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației  sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

Notă:

Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

Afișarea rezultatelor finale pe site-ul ISD se va face numai după validarea rezultatelor de către Consiliile de școli doctorale și de către CSUD.

Date importante:

Sesiuni admitere la școli doctorale:

Școala doctorală Matematică și Informatică Septembrie 2022
Şcoala doctorală Fizică Septembrie 2022
Şcoala doctorală Chimie Sesiunea 1: iulie 2022 Sesiunea 2: septembrie 2022
Şcoala doctorală Inginerie chimică                                                                                                                                           Sesiunea 1: iulie 2022 Sesiunea 2: septembrie 2022
Şcoala doctorală Biologie integrativă Sesiunea 1: iulie 2022

Sesiunea 2: septembrie 2022

Şcoala doctorală Geologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţa mediului Septembrie 2022
Şcoala doctorală Geografie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Istorie, civilizaţie, cultură Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii de populație și istoria minorităților Septembrie 2022
Şcoala doctorală Relaţii internaţionale şi studii de securitate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Filosofie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Paradigma europeană Septembrie 2022
Şcoala doctorală Sociologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific Septembrie 2022
Şcoala doctorală Psihologie cognitivă aplicată Septembrie 2022
Şcoala doctorală Educaţie, reflecţie, dezvoltare Septembrie 2022
Şcoala doctorală Didactica. Tradiție, Dezvoltare, Inovație Septembrie 2022
Şcoala doctorală Administrație și politici publice Septembrie 2022
Şcoala doctorală Comunicare, relații publice și publicitate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţe politice şi ale comunicării Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii lingvistice şi literare Septembrie 2022
Şcoala doctorală Studii de hungarologie Septembrie 2022
Şcoala doctorală Drept Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor Sesiunea 1: iulie 2022 Sesiunea 2: septembrie 2022
 Şcoala doctorală Educaţie fizică şi sport Septembrie 2022
Şcoala doctorală Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” Septembrie 2022
Şcoala doctorală Ecumene Septembrie 2022
Școala doctorală Religie.Cultură.Societate Septembrie 2022
Şcoala doctorală Teatru și Film Septembrie 2022
Şcoala doctorală de Inginerie Sesiunea 1: iulie 2022 Sesiunea 2: septembrie 2022

Sesiunea 1 de admitere la doctorat (la cererile școlilor doctorale):

 Calendar de admitere 2022  pentru candidații – cetăţeni din România, Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană:

 • 11 – 15 iulie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 18 – 22 iulie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 25-27 iulie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 oct. 2022: înmatricularea candidaților admiși

Sesiunea 2 de admitere la doctorat:

 • 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere la școlile doctorale de care aparțin
 • 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

 Calendar de admitere la studii de doctorat sesiunea 2022 pentru candidații – cetățeni străini extracomunitari (din alte state decat cele membre ale UE, SEE si CH)

 • 15 aprilie – 30 iunie 2022: Perioada de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la Studii
 • 5 – 9 septembrie 2022: înscrierea candidaților la concursul de admitere
 • 12 – 15 septembrie 2022: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere.*
 • 16 – 20 septembrie 2022: confirmarea ocupării locurilor
 • 3 octombrie 2022: înmatricularea candidaților admiși

În cazul candidaților care au studii în străinătate, diplomele acestora sunt transmise de ISD la MEC și CNRED pentru a se obține atestatul de echivalare/recunoaștere a studiilor. Termenul–limită pentru transmiterea documentelor la ISD este 15 iulie 2022.

 *După desfășurarea probelor de concurs, fiecare școală doctorală este obligată să anunțe rezultatele admiterii pentru a se putea respecta dreptul la contestații. Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în maximum 2 zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a contestațiilor

Orarul pentru înscrieri

Înscrierea candidaților români și de etnie rromă la concursul de admitere la doctorat se face, in regime online – in cazul stării de urgență sau de alertă,  sau la secretariatele școlilor doctorale, în locația fizică stabilite de către acestea (când activitățile didactice față în față nu sutn suspendate.

Înscrierea candidaților români de pretutindeni, UE și non-UE la concursul de admitere la doctorat, se face, NUMAI in baza unei PROGRAMĂRI PREALABILE pe email la adresa ioana.talos@ubbcluj.ro,  în Clădirea Echinox de pe strada Universității nr. 7-9, la etajul I,  în zilele lucrătoare (L-V), între orele 9:00 – 12:00. Solicitările pentru programările prealabile se vor transmite pe email la adresa ioana.talos@ubbcluj.ro

Important! Platforma online de înscriere la doctorat (momentan în lucru): https://admitere2022.ubbcluj.ro   Rugăm ca toți candidații să completeze corect datele necesare, să genereze cele două documente în format PDF, să le imprime și să le semneze, aceste documente fiind parte integrantă a dosarului de înscriere la concursul de admitere la doctorat.

Completarea electronică a fișei de înscriere și depunerea fișei de înscriere generate reprezintă etapă OBLIGATORIE pentru înscrierea la admitere doctorat!

PENTRU CANDIDAȚII CU DIPLOME OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE!

În vederea transmiterii la MEN și CNRED a dosarelor de recunoaștere de studii ale candidaților români, EU, SEE și CE, vă rugăm să aveți în vedere că depunerea acestor dosare la Institutul de Studii Doctorale al UBB va fi până în data de 15 iulie 2022.

Pentru autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării de către Ministerul Educației și CNRED vă rugăm să aveți în vedere următoarele reglementări ale acestor instituții:

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Pentru admiterea în anul universitar 2022 – 2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu an universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordin Comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/26.05.2017, MRP nr. C/129/07.06.2017, publicată în Monitorul Oficial (partea I) nr. 628/02 august 2017.

TAXE DE ÎNSCRIERE:

Taxa pentru concursul de admitere la doctorat, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs, se achită:

 1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;
 2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);
 3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere. Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus. IMPORTANT! Conform ordinului MEN 4369/13.07.2017 pentru admiterea în anul universitar 2019/2020, candidații pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului român, a ofertelor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Educației  sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, taxei de procesare a dosarului, taxei de înmatriculare, taxei pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, taxei de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini. [/su_spoiler]

 • Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (pentru candidații – românii de pretutindeni):

Documente necesare admitere Români de pretutindeni:

 1. Acord principiu semnat de catre viitorul conducator de doctorat 
 2. Fişa de înscriere (formular tip) și anexa –  generate prin Platforma online de înscriere: https://admitere2022.ubbcluj.ro.
 3. Curriculum vitae
 4. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate (dacă este cazul)
 5. Certificat de naștere (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016)
 6. Diploma de bacalaureat (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 7. Diploma de Licenţă cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 8. Diploma de studii Master cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diploma (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016));
 9. Adeverința master pentru studenții care finalizează studiile în anul universitar 2018-2019 (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 10. Adeverință de autenticitate, în origina, pentru toate diplomele de studiu emise anterior anului 2008 în Republica Moldova (adeverința de autenticitate se eliberează de Ministerul Educației din Republica Moldova
 11. Certificatul de căsătorie – numai în cazul schimbării numelui de naştere prin căsătorie (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 12. Document administrativ de schimbare a numelui (copie și traducere legalizata în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pentru studiile realizate in România prezentarea documentelor în original în vederea stabilirii conformității cu originalul conform Ordonanței de urgență nr. 41/2016);
 13. Atestat echivalare studii. Studiile efectuate în străinate, se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
 14. Copie nelegalizată dupa pașaport/carte de identitate;
 15. Pentru programele de studiu predate în limba română, candidatul trebuie să prezinte un certificat care să ateste cunoștințele sale de limba română sau să depună certificate care să dovedescă parcurgerea a cel puțin 4 ani consecutivi de studii în România. În caz contrar, anul pregătitor de limba română este obligatoriu (A se verifica cerințele de admitere în secțiunea dedicată).
 16. Pentru programele de studiu in limbi de circulație internațională, candidații trebuie să prezinte Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau un document/procesul verbal al unui interviu, acceptat de școala doctorală, din care să rezulte stăpânirea unei limbi de circulație internațională presupunând un nivel minim conform Anexei 1.
 17. Declarație privind apartenența la identitatea culturală română: https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20nr%203%20Declaratie%20apartenenta.pdf

Toate documentele care atestă studiile universitare și anexe, foi matricole, se vor depune la Institutul de Studii Doctorale în copii legalizate și cu traducerea legalizată în limba română (dacă documentele sunt emise în altă limbă decât română).