Adrian GORUN-Abordarea integrată a formării competențelor pentru cariera didactică. Perspective și strategii (Integrated Approach in the Development of Competences for the Didactic Career. Perspectives and Strategies)

Candidat Adrian GORUN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tîrgu Jiu
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 mai 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Ştiințe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7 (clădirea „Pedagogica”), sala 11
Titlul tezei de abilitare Contribuții la reconstrucția identității educației românești (Contributions to Identity Reconstruction of Romanian Education)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Emil PĂUN, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Mușata – Dacia BOCOȘ – BINȚINȚAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier