Alexandu LUPAN-Unusual Metallaborane and Metallacarborane Clusters and Their Skeletal Bonding

Candidat Alexandu LUPAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 iulie 2024, orele 11:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. A. Janos, Cluj-Napoca sala 97
Titlul tezei de abilitare Unusual Metallaborane and Metallacarborane Clusters and Their Skeletal Bonding
Componența Comisiei de abilitare numite de CSUD 1. Prof. univ. dr. PUI Aurel, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

2. Prof. univ. dr. JÄNTSCHI Lorentz, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. SILAGHI-DUMITRESCU Radu, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: PINTEA Adela Mariana, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. SILVESTRU Anca Daniela Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier