Marius Claudiu LANGA-Managementul educațional și dezvoltarea profesională a cadrelordidactice: abordări și perspective în educația din România

Candidat Marius Claudiu LANGA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București, Centrul Universitar Pitești
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iulie 2024, ora 9:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe ale Educației, Calea Moților nr. 11, etaj 2, sala 204
Titlul tezei de abilitare Managementul educațional și dezvoltarea profesională a cadrelordidactice: abordări și perspective în educația din România
Componența Comisiei de abilitare 1.Prof. univ. dr. PÂNIȘOARĂ Georgeta, Universitatea din București

2.Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3.Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant: Supleant: Prof. univ. dr. ROMAN Alina Felicia, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare