Alina – Claudia CRIȘAN-Strategii inovative de adaptare curriculară pentru facilitarea incluziunii școlare a copiilor cu Tulburare din Spectrul Autismului

Candidat Alina – Claudia CRIȘAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iulie 2024, ora 16:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe ale Educației, Calea Moților nr. 11, etaj 2, sala 204
Titlul tezei de abilitare Strategii inovative de adaptare curriculară pentru facilitarea incluziunii școlare a copiilor cu Tulburare din Spectrul Autismului
Componența Comisiei de abilitare 1.Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2.Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3.Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. PÂNIȘOARĂ Georgeta, Universitatea din București

Supleant: Prof. univ. dr. ROMAN Alina Felicia, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fisier
Lista de lucrări fisier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fisier
Rezumatul tezei de abilitare fisier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare