Anișoara Pavelea-Feeling-in-between – Research, Teaching and Involvement in the Community

Candidat Anișoara PAVELEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 iulie 2024, ora 9:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr.71, sala II/4
Titlul tezei de abilitare Feeling-in-between – Research, Teaching and Involvement in the Community
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. CORBU Nicoleta, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

2. Conf. dr. ROTARU Ileana – Cristina Universitatea de Vest, Timișoara

3. Prof. univ. dr. FRUNZĂ Sandu – Alina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant : Conf. univ. dr. Loredana Vladu (Radu), Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Supleant: Conf. univ. dr. IANCU Ioana – Raluca, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare