Alin-Ionuț CIUPALĂ-Modernizarea societății românești în secolul al XIX-lea. Sistem instituțional, norme și practici sociale (Modernization of Romanian Society in 19th Century. Institutional System, social rules and practices)

Candidat Alin – Ionuț CIUPALĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 noiembrie 2015, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Modernizarea societății românești în secolul al XIX-lea. Sistem instituțional, norme și practici sociale (Modernization of Romanian Society in 19th Century. Institutional System, social rules and practices)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Alexandru – Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. C. Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier