Mózes NÓDA-Reforma liturgică a Conciliului Vatican II şi receptarea acesteia în dieceza romanocatolică de Alba Iulia (The Liturgical Reform of Vatican II and its Reception in the Roman Catholic Diocese of Alba Iulia)

Candidat Mózes NÓDA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 noiembrie 2015, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată, str. Horea nr. 7, sala nr. 313
Titlul tezei de abilitare Reforma liturgică a Conciliului Vatican II și receptarea acesteia în dieceza romanocatolică de Alba Iulia (The Liturgical Reform of Vatican II and its Reception in the Roman Catholic Diocese of Alba Iulia)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Sándor FAZAKAS, Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Universitatea Teologică Reformată din Debrecen), Ungaria
2. Prof. univ. dr. Ștefan ANGI, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier