Alina-Felicia ROMAN-Abordarea integrată a formării competențelor pentru cariera didactică. Perspective și strategii

Candidat

Alina – Felicia ROMAN

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Științe ale educației

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

29 septembrie 2015, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11

Titlul tezei de abilitare

Abordarea integrată a formării competenţelor pentru cariera didactică. Perspective și strategii (Integrated Approach in the Development of Competences for the Didactic Career. Perspectives and Strategies)

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Ecaterina VRĂSMAȘ, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Ion – Ovidiu PÂNIȘOARĂ, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier