Gabriela KELEMEN-Demersuri creative în formarea competențelor profesionale ale viitorilor dascăli

Candidat

Gabriela KELEMEN

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Științe ale educației

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

29 septembrie 2015, ora 9:30

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11

Titlul tezei de abilitare

Demersuri creative în formarea competențelor profesionale ale viitorilor dascăli

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Ecaterina VRĂSMAȘ, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Ion – Ovidiu PÂNIȘOARĂ, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier, fișier completare la solicitarea CNATDCU

Rezumatul tezei de abilitare

fișier

Raportul comisiei de abilitare

fișier