Anca-Maria STÂNGACIU-Realități economice și arhitecturi identitare românești în climatul politic de după 1918

Candidat Anca – Maria STÂNGACIU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 iulie 2024, ora 14:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Clădirea Centrală a UBB, str. M. Kogălniceanu nr. 1, etaj III, sala 306
Titlul tezei de abilitare Realități economice și arhitecturi identitare românești în climatul politic de după 1918
Componența Comisiei de abilitare numite de CSUD 1.Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2.CS I dr. Marin Iosif BALOG Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca

3.Conf. univ. dr. Cosmin BUDEANCĂ, Universitatea București

Supleant: Prof. univ. dr. Gabriel MOISA, Universitatea din Oradea

Supleant: Conf. univ. dr. Ion CÂRJA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Lista (cuprinsul) portofoliului de lucrări științifice considerate relevante de către candidat fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier