Zalán-Péter BODÓ-Machine Learning: From Data Representation to Models (Învățare automată: de la reprezentarea datelor la modele)

Candidat Zalán – Péter BODÓ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 31 mai 2024, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (nr. 5 de la etajul I)
Titlul tezei de abilitare Machine Learning: From Data Representation to Models (Învățare automată: de la reprezentarea datelor la modele)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. CRISTEA Dan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGRU Viorel, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. IONESCU Radu – Tudor, Universitatea din București

Supleant: Prof. univ. dr. ENĂCHESCU Denis – Melvin – Nicolae, Universitatea din București

Supleant: Prof. univ. dr. PETCU Dana, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier