Daniel ȘTEFAN-Rolul investițiilor directe în dezvoltarea economică (The Role of Direct Investment in Economic Development)

Candidat Daniel ȘTEFAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 30 mai 2024, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare Rolul investițiilor directe în dezvoltarea economică (The Role of Direct Investment in Economic Development)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. ANDRIEȘ Marius – Alin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. NEGREA Bogdan, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. TODEA Alexandru, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. NECULA Ciprian, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. POCHEA Maria – Miruna, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier