Bogdan-Narcis FÎRȚESCU-Institutional System, Internal Audit and Public Policy Implications on Sustainable Development

Candidat Bogdan – Narcis FÎRȚESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 aprilie 2023, ora 8
Locul susținerii publice a tezei de abilitare
Titlul tezei de abilitare Institutional System, Internal Audit and Public Policy Implications on Sustainable Development (Sistemul instituțional, auditul intern și implicații ale politicii financiare asupra dezvoltării durabile)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ENACHE Eugen – Cosmin, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. ONOFREI Mihaela, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. LAZĂR Dan – Tudor, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier