Ovidiu COSMA-Contributions to the Fields of Combinatorial Optimization and Machine Learning

Candidat

Ovidiu COSMA

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord din Baia Mare

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Informatică

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

27 aprilie 2023, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (nr.5/etaj 1)

Titlul tezei de abilitare

Contributions to the Fields of Combinatorial Optimization and Machine Learning

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului

1. Prof. univ. dr. PĂUN Andrei, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. ENĂCHESCU Denis – Melvin – Nicolae, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. LUCHIAN Henri, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier

Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare

fișier

Raportul comisiei de abilitare

fișier