Dan-Andrei POPESCU-Dreptul internațional privat – între flexibilitate și siguranță, între libertate și pragmatism: mater semper (in)certa est? Maternitatea pentru altul sau copiii nimănui. Privire din perspectiva dreptului internațional privat

Candidat Dan – Andrei POPESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Drept
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 aprilie 2023, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr.11, sala 113
Titlul tezei de abilitare Dreptul internațional privat – între flexibilitate și siguranță, între libertate și pragmatism: mater semper (in)certa est? Maternitatea pentru altul sau copiii nimănui. Privire din perspectiva dreptului internațional privat (Private International Law – Between Flexibility and Certainty, Between Freedom and Pragmatism: mater semper (in)certa est? Motherhood for Another Else or Nobody’s Children. A View from the Perspective of Private International Law)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. DRAGOȘ Dacian – Cosmin, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. BERCEA Lucian, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. CERCEL Sevastian, Universitatea din Craiova

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier