Karla-Melinda BARTH-Aspecte ale educației din România în context european: incluziune școlară, dificultăți de învățare, mass-media în educație, educația centrată pe student (Aspects of Romanian Education in the European Context: School Inclusion, Learning Difficulties, Mass Media in Education, Student-Centered Education)

Candidat Karla – Melinda BARTH
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 martie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 18
Titlul tezei de abilitare Aspecte ale educației din România în context european: incluziune școlară, dificultăți de învățare, mass-media în educație, educația centrată pe student (Aspects of Romanian Education in the European Context: School Inclusion, Learning Difficulties, Mass Media in Education, Student-Centered Education)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. POPA Nicoleta – Laura, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. CEOBANU Marius – Ciprian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. ALBULESCU Ion, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier