Veronica-Dana-Irina CÂMPIAN-Comunicarea mediatică de la o abordare clasică la una contemporană (Media Communication from a Classical to a Contemporary Approach)

Candidat Veronica – Dana – Irina CÂMPIAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 martie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr.71, sala T1 (FSPAC 2)
Titlul tezei de abilitare Comunicarea mediatică de la o abordare clasică la una contemporană (Media Communication from a Classical to a Contemporary Approach)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. CORBU Nicoleta, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

2. Prof. univ. dr. CMECIU Camelia – Mihaela, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. BĂLAȘ Delia – Cristina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier