Nicolae AJTAI-Environmental Applications of Atmospheric Remote Sensing Techniques

Candidat Nicolae AJTAI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința mediului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 martie 2023, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, str. Fântânele nr.30, amfiteatrul Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare Environmental Applications of Atmospheric Remote Sensing Techniques
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. DRĂGUȚ Lucian – Daniel, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. MARKOVIĆ Slobodan B., Universitatea din Novi Sad (Serbia)

3. Prof. univ. dr. PÎNZARU Simona, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier