Calendarul alegerilor la nivelul școlilor doctorale (alegeri membri CSD și directori SD) 2022

Calendarul organizării alegerilor și desemnării membrilor consiliilor școlilor doctorale 2022 este descris în Hotărârea HCA nr. 6940/09.06.2022