Adriana-Cecilia NEAGU-Postmodernism, Posthumanism and Their Objective Correlative in English, American, Translation and Interpretation Studies (Postmodernism, Postumanism și corelația lor obiectivă în studiile de anglistică, americanistică, traductologie și interpretariat)

Candidat Adriana – Cecilia NEAGU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filologie
Titlul tezei de abilitare Postmodernism, Posthumanism and Their Objective Correlative in English, American, Translation and Interpretation Studies (Postmodernism, Postumanism și corelația lor obiectivă în studiile de anglistică, americanistică, traductologie și interpretariat)
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-ro, fișier-en
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier