Andrea-Adriana VIRGINAȘ-Canons and Genres in Process: Mainstream Narratives, Midcult Allegories and Small National Solutions in Contemporary Euro-American Cinema (Canoane și genuri (filmice) în proces: narațiuni mainstream, alegorii midcult și soluții naționale mici în cinema-ul euro-american contemporan)

Candidat Andrea – Adriana VIRGINAȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cinematografie și media
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 noiembrie 2022, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Film, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala 23 I.D. Sîrbu.
Titlul tezei de abilitare Canons and Genres in Process: Mainstream Narratives, Midcult Allegories and Small National Solutions in Contemporary Euro-American Cinema (Canoane și genuri (filmice) în proces: narațiuni mainstream, alegorii midcult și soluții naționale mici în cinema-ul euro-american contemporan)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. VINCZE Hanna – Orsolya, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. NIȚESCU Doru, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

3. Prof. univ. dr. UNGVÁRI – ZRÍNYI Ildikó, Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier