Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)

Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)

ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR DE STUDENT – DOCTORAND

Legitimațiile de student – doctorand se eliberează de marți până joi în intervalul orar 9,00-12,00.

Pentru eliberarea legitimației de student doctorand, vă rugăm să trimiteți pe adresele de mail ale secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală de care aparțineți (a se vedea lista de mai jos) următoarele:

  1. Numele complet;
  2. Anul înmatriculării;
  3. CNP-ul;
  4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;
  5. Fotografie tip buletin în format .jpg sau .png.

Pentru studenții doctoranzi din anul II și III care dețin deja o legitimație, vă rugăm să transmiteți un e-mail pentru o programare în vederea vizării legitimației.

ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT FEROVIAR (CFR)

Pentru studenții – doctoranzi din anul I, II și III care nu au primit legitimații de transport, vă rugăm să trimiteți pe adresele de mail ale secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală de care aparțineți (a se vedea lista de mai jos) următoarele:

  1. Numele complet;
  2. Anul înmatriculării;
  3. CNP-ul;
  4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;

Pe baza solicitării dvs., veți fi programat pentru ridicarea legitimației de îndată ce este semnată. Eliberarea legitimatiilor se va face de marți până joi în intervalul orar 9,00-12,00.

Cu ocazia prezentării pentru ridicarea legitimației va trebui să aduceți o fotografie tip buletin.

Pentru studenții – doctoranzi din anul II și III care au primit legitimații de transport, menționăm nu se vor elibera legitimații noi, ci se vor viza cele primite deja. Vă rugăm să transmiteți un e-mail în prealabil pentru programare.

Vă rugăm să aveți în vedere că legitimațiile de reducere/gratuitate la transport se eliberează / vizează doar pentru studenții în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – https://www.cfrcalatori.ro/reduceri-pentru-elevi-si-studenti/.

Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală

Nr. Facultatea Școala doctorala Persoană responsabilă Adresă e-mail responsabil
1 Pentru studenții – doctoranzi cetățeni străini (de la toate școlile doctorale) Ioana PANAETE (TALOȘ) ioana.talos@ubbcluj.ro
2 Facultatea de Istorie și Filosofie Filosofie
3 Facultatea de Inginerie Inginerie Mihaela TOPAN mihaela.topan@ubbcluj.ro
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihologie Cognitivă Aplicată
6 Facultatea de Litere Studii Lingvistice și Literare
7 Facultatea de Teatru și Film Teatru și Film
8 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimica Chimie Oana RUS oana.rus@ubbcluj.ro
9 Facultatea de Fizică Fizică
10 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimica Inginerie Chimica
11 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Știința mediului
12 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie „Isidor Todoran”
13 Facultatea de Geografie Geografie Gabriela TIMIȘ gabriela.timis@ubbcluj.ro
14 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică și Informatică
15 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
16 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sociologie
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație Daria COMAN daria.coman@ubbcluj.ro
18 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Ecumene
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Educație, Reflecție, Dezvoltare
20 Facultatea de Teologie Romano Catolica Religie, cultură și societate
21 Facultatea de Litere Școala doctorală Studii de Hungarologie
22 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie Integrativă Liviu PRIPON liviu.pripon@ubbcluj.ro
23 Facultatea de Educație fizică și Sport Educație fizică și Sport
24 Facultatea de Biologie și Geologie Geologie Teoretica și Aplicata
25 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie. Civilizație. Cultură
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Studii de Populație și Istoria Minorităților
27 Facultatea de Științe Politice,  Administrative și ale Comunicării Administrație și  Politici Publice Adela LEHENE adela.lehene@ubbcluj.ro
28 Facultatea de Științe Politice,  Administrative și ale Comunicării Comunicare, relații publice și publicitate
29 Facultatea de Drept Drept
30 Facultatea de Studii Europene Paradigma Europeană
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Relații Internaționale și Studii de Securitate
32 Facultatea de Științe Politice,  Administrative și ale Comunicării Științe politice și ale comunicării