Eliberarea legitimațiilor de student/transport (CFR)

ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR DE STUDENT: În cazul în care școala doctorală nu a solicitat deja aceste informații eliberarea legitimațiilor de student se va face astfel:

 1. Studenții din anul I vor trimite un email pe adresa secretarului ISD responsabil de Școala Doctorală de care aparține (a se vedea lista de mai jos) următoarele:
 1. Numele complet;
 2. Anul înmatriculării;
 3. CNP-ul;
 4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;
 5. Fotografie tip buletin în format .jpg sau .png.
 1. Studenții din anii II și III vor solicita via email secretarului ISD responsabil de Școala Doctorală de care aparține (a se vedea lista de mai jos) o programare pentru vizarea legitimației de student.

Sunteți rugați să respectați programările transmise de către secretarii ISD!


ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT CFR:

Conform noii legislații legitimațiile de reducere/gratuitate la transport se eliberează/vizează doar pentru studenții doctoranzi înmatriculați la învățământ cu frecvență până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Astfel, în conformitate cu art. 128 alin. 3 din legea 199/2023, “(3) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.” În aceste condiții, studenții care pot beneficia de gratuitate la transport, vor trimite prin email, împreună cu solicitarea pentru eliberarea legitimației de transport CFR și actele doveditoare (copii certificate, adeverințe etc.). Atunci când se vor prezenta la ISD pentru ridicarea legitimației, conform programării, vor depune actele de mai sus în format fizic (copii certificare, adeverințe alte documente, conform cu originalul sau documente originale pentru conformitate) împreună cu o fotografie format 3/4. Menționăm că înscrierea gratuității pe legitimație poate fi făcută la vizarea și semnarea legitimației pentru anul în curs și numai pe baza documentelor doveditoare pentru situațiile precizate în legislație.

Eliberarea/vizarea legitimațiilor se va face pe baza de programare email. Legitimațiile de transport eliberate în aceasta perioadă, vor fi probabil valabile până în luna noiembrie sau până la data când vor intră în vigoare legitimațiile de tip nou. Legitimațiile de transport eliberate în anii trecuți rămân valabile, cu viză anuală, și după apariția legitimațiilor de tip nou. Pentru eliberarea unei legitimații de transport solicitantul va preda o poză de tip buletin la momentul când se prezintă să ridice legitimația, la ISD.

Studenții doctoranzi care solicită eliberarea unei legitimații noi de transport vor trimite pe adresele de email ale secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală de care aparțin (a se vedea lista de mai jos) următoarele:

 1. Numele complet;
 2. Anul înmatriculării;
 3. CNP-ul;
 4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;

Pentru studenții – doctoranzi din anul II și III care au primit deja legitimații de transport nu se vor elibera legitimații noi, ci se vor viza cele primite deja.

Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală