Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)

Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)

ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR DE STUDENT – DOCTORAND

Legitimațiile de student – doctorand se eliberează de marți până joi în intervalul orar 9,00-12,00.

Pentru eliberarea legitimației de student doctorand, vă rugăm să trimiteți pe adresele de mail ale secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală de care aparțineți (a se vedea lista de mai jos) următoarele:

  1. Numele complet;
  2. Anul înmatriculării;
  3. CNP-ul;
  4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;
  5. Fotografie tip buletin în format .jpg sau .png.

Pentru studenții doctoranzi din anul II și III care dețin deja o legitimație, vă rugăm să transmiteți un e-mail pentru o programare în vederea vizării legitimației.

 

ELIBERAREA LEGITIMAȚIILOR PENTRU REDUCERE/GRATUITATE LA TRANSPORT FEROVIAR (CFR)

Pentru studenții – doctoranzi din anul I, II și III care nu au primit legitimații de transport, vă rugăm să trimiteți pe adresele de mail ale secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală de care aparțineți (a se vedea lista de mai jos) următoarele:

  1. Numele complet;
  2. Anul înmatriculării;
  3. CNP-ul;
  4. Școala Doctorală la care sunteți înmatriculat;

Pe baza solicitării dvs., veți fi programat pentru ridicarea legitimației de îndată ce este semnată. Eliberarea legitimatiilor se va face de marți până joi în intervalul orar 9,00-12,00.

Cu ocazia prezentării pentru ridicarea legitimației va trebui să aduceți o fotografie tip buletin.

 

Pentru studenții – doctoranzi din anul II și III care au primit legitimații de transport, menționăm nu se vor elibera legitimații noi, ci se vor viza cele primite deja. Vă rugăm să transmiteți un e-mail în prealabil pentru programare.

Vă rugăm să aveți în vedere că legitimațiile de reducere/gratuitate la transport se eliberează / vizează doar pentru studenții în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – https://www.cfrcalatori.ro/reduceri-pentru-elevi-si-studenti/.

 

Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală

Nr. Facultatea Scoala doctorala Persoană responsabilă Adresă e-mail responsabil
1 Pentru studenții – doctoranzi cetăteni străini ( de la toate școlile doctorale) Cosmina Marina CIOBANU cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro
2 Facultatea de Inginerie Inginerie Mihaela TOPAN

 

mihaela.topan@ubbcluj.ro
3 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihologie Cognitivă Aplicată
5 Facultatea de Litere Studii Lingvistice și Literare
6 Facultatea de Teatru si Film Teatru si Film
7 Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica Chimie Oana RUS

 

oana.rus@ubbcluj.ro

 

8 Facultatea de Fizică Fizică
9 Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica Inginerie Chimica
10 Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului Stiinta mediului
11 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie „Isidor Todoran”
12 Facultatea de Geografie Geografie Gabriela TIMIȘ

 

gabriela.timis@ubbcluj.ro

 

13 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică și Informatică
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
15 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sociologie
16 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie Integrativă Ioana PANAETE (TALOȘ) ioana.talos@ubbcluj.ro
17 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație
18 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Ecumene
19 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Educație, Reflecție, Dezvoltare
20 Facultatea de Istorie și Filosofie Filosofie
21 Facultatea de Biologie și Geologie Geologie Teoretica si Aplicata
22 Facultatea de Teologie Romano Catolica Religie, cultură și societate
23 Facultatea de Litere Școala doctorală Studii de Hungarologie
24 Facultatea de Educație fizică și Sport Educație fizică și Sport Liviu PRIPON

 

liviu.pripon@ubbcluj.ro

 

25 Facultatea de Istorie și Filosofie Studii de Populație și Istoria Minorităților
26 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Administraţie şi  Politici Publice Adela LEHENE

 

adela.lehene@ubbcluj.ro

 

27 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Comunicare, relaţii publice şi publicitate
28 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Științe politice și ale comunicării
29 Facultatea de Drept Drept
30 Facultatea de Studii Europene Paradigma Europeană
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Relații Internaționale și Studii de Securitate
32 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie. Civilizație. Cultură Cosmina Marina CIOBANU cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro